Biřmovanci

Další setkání biřmovanců - tentokrát jde o skupinu dospělých - se uskuteční ve čtvrtek 4. dubna na faře ve Velkých Němčicích v 19.30. Bibli s sebou.

Comments are closed.