Biřmovanci

Setkání biřmovanců se koná opět v pátek 26. května v 17.30 v kostele ve Velkých Němčicích (skupina mládeže). Bibli s sebou.

Comments are closed.