Biřmovanci

Setkání biřmovanců (skupina dospělých) se koná na faře ve Velkých Němčicích v pondělí 12. června v 19.30. Bibli s sebou.

Comments are closed.