Biřmovanci

V pátek 30.1. se opět koná v kostele v Uherčicích v 19.00 setkání biřmovanců. Bibli a kytaru s sebou.

Comments are closed.