Biřmovanci

Další setkání biřmovanců se koná v Uherčicích v pátek 15. září po mši svaté, která začíná v 19.00.

Comments are closed.