Biřmovanci

Setkání biřmovanců se koná o dnešním pátku 18. listopadu v kostele v Uherčicích po mši svaté, která začíná v 18.00. Jedná se o skupinu mladších - dnes promítání obrázků na téma Bible.

Comments are closed.