Biřmovanci

Setkání biřmovanců se koná v pátek 23. června v kostele ve Velkých Němčicích v 17.30. Bibli s sebou. Jedná se o skupinu mládeže.

Comments are closed.