Biřmovanci

Setkání biřmovanců proběhne ve čtvrtek 27. července na faře ve Velkých Němčicích. Jedná se o skupinu dospělých. Začátek je v 19.30, Bibli s sebou.

Comments are closed.