Biřmovanci

Setkání biřmovanců - skupina dospělých - se koná ve středu 27. září na faře ve Velkých Němčicích v 19.30. Bibli s sebou.

Comments are closed.