Biřmovanci

Setkání biřmovanců se koná v pátek 29. září v kostele ve Velkých Němčicích v 17.30.

Comments are closed.