Biřmovanci

Setkání biřmovanců (skupina dospělých) se koná ve čtvrtek 19. října na faře ve Velkých Němčicích. Začátek je v 19.30, Bibli s sebou.

Comments are closed.