Biřmovanci

Skupina dospělých biřmovanců se sejde na faře v Uherčicích v pondělí 2.3. v 19.00. Bibli s sebou.

Comments are closed.