Biřmovanci

Opět pokračujeme v setkání s biřmovanci. V pondělí 23.3. se sejde skupina dospělých na faře, v pátek 27.3.  mládež v kostele. Začátek je vždy v 19.00. Bibli s sebou.

Comments are closed.