Biřmovanci

V pátek 10.4. po mši svaté v uherčickém kostele pokračujeme v přípravě biřmovanců na přijetí svátosti biřmování. Začátek je ve 20.00. Bibli a kytaru s sebou.

Comments are closed.