Biřmovanci

V pátek 24.4. v uherčickém kostele se opět sejdeme s biřmovanci ve 20.00. Bibli a kytaru s sebou.

Comments are closed.