Biřmovanci

Opět pokračujeme v setkávání s našimi biřmovanci. Mládež má setkání v pátek 22.5. ve 20.00 v kostele v Uherčicích, skupina dospělých potom v pondělí 25.5. na faře v 19.30. Bibli s sebou.

Comments are closed.