Biřmovanci

Setkání "dospěláků" proběhne v pondělí 8.6. v 19.30 na faře. Mládež má potom setkání v pátek ve 20.00 v kostele. Bibli s sebou!

Comments are closed.