Biřmovanci

Další setkání biřmovanců se uskuteční v kostele v Uherčicích v pátek 10. března po mši svaté, která začíná v 18.00. Bibli s sebou.

Comments are closed.