Biřmovanci

Setkání biřmovanců se uskuteční v uherčickém kostele v pátek 4. listopadu po mši svaté, která začíná v 18.00. Bibli s sebou!

Comments are closed.