Biřmovanci

Příprava na přijetí svátosti biřmování pokračuje opět tento pátek 12.12. v Uherčicích. Mše svatá začíná v 18.00, potom následuje modlitba maminek a v 19.00 v kostele setkání biřmovanců. Kytaru a Bible s sebou.

Comments are closed.