Biřmování

Všechny srdečně zveme na slavnost biřmování do Velkých Němčic. Svátost biřmování bude našim 23 biřmovancům udílet generální vikář Jiří Mikulášek. Mše svatá začíná v neděli 29. října v 10.30.

Comments are closed.