Biřmování

Ve velkoněmčické farnosti se brzy začneme připravovat na přijetí svátosti biřmování. Příprava bude trvat jeden rok a slavnost udílení této svátosti proběhne v našem kostele někdy v říjnu příštího roku. Přihlásit se je možné v zákristii nebo na faře u P. Petra.

Comments are closed.