Biskup Herbst

U biskupa Karla Herbsta bylo 28. března potvrzeno onemocnění COVID-19, byl hospitalizován, uveden do umělého spánku, napojen na umělou plicní ventilaci a posilněn svátostí pomazání nemocných. Od Velikonoc se jeho stav zlepšil. Včera 28. dubna odpoledne byl propuštěn z Ústřední střešovické v Praze do domácí péče. Čeští a moravští biskupové se tuto radostnou informaci dozvěděli v rámci plenárního zasedání a děkují všem, kteří se za jejich spolubratra modlili. www.cirkev.cz

Comments are closed.