Bl. Odorik

V úterý 11. září se konala v kostele Panny Marie Sněžné slavnostní česko-italská mše svatá, při které byl pražským františkánům italskými spolubratřími předán relikviář s ostatky bl. Odorika z Pordenone. Bl. Odorik z Pordenone, nazývaný také Oldřich Čech z Pordenone, byl synem žoldnéře českého krále Přemysla Otakara II., který sloužil ve vojenské posádce ve Furlánsku, jež bylo připojeno k Českému království. Jeho matka pocházela z Udine nebo jeho okolí. Jeho misionářské cesty vedly z Benátek přes Středozemní moře k Černému moři a dál do Persie a Číny. Během 14 let navštívil mnoho zemí, o některých z nich neměli tehdy lidé v Evropě žádné informace. V roce 1325 dorazil na území dnešní Číny, které bylo tehdy pod nadvládou mongolské říše. Z Číny se Oldřich vydal na cestu do Tibetu. Dorazil až do Lhasy. Stal se tak prvním známým Evropanem a jedním z prvních katolických misionářů, jenž se dostal do Tibetu.
www.cirkev.cz

Comments are closed.