Blahořečení

Zítra bude blahořečen tyrolský mučedník nacismu Josef Mayr-Nusser Bolzano. Odmítl přísahat věrnost Hitlerovi, protože za svého jediného vůdce považoval Krista, jehož svědkem zůstal až k oběti svého života. Tak charakterizoval papež František mučedníka Josefa Mayr-Nussera, který bude zítra, v sobotu 18. března, započten mezi blahoslavené.

Comments are closed.