Blahoslavení

Šest mnichů z italského opatství Casamari ponese od 17. dubna titul „blahoslavení Simeon Cardon a pět druhů mučedníků“. Jejich blahořečení je významným okamžikem i pro církev v Česku. Jeden z nich totiž v 18. století doputoval k italským cisterciákům z Čech. Je jím P. Jan Chryzostom Dominik Zavřel, rodák z Chodova, vsi, která je dnes součástí Prahy. V Itálii zemřel jako cisterciácký mnich a mučedník eucharistie. www.cirkev.cz

Comments are closed.