Blahoslavení

Papež František v pondělí přijal prefekta Kongregace pro svatořečení, kard. Angela Amata, SDB, aby tento vatikánský úřad oprávnil k vydání třinácti dekretů. Potvrzují trojici zázraků, připisovaných přímluvě dvou mužů a jedné ženy, mučednictví šestnácti řeholníků z doby španělského pronásledování církve ve třicátých letech minulého století a heroické ctnosti osmi Božích služebníků – čtyř mužů a čtyř žen (www.radiovaticana.cz).

Comments are closed.