Bohoslužby o svátcích

24.12. Štědrý den

Křepice…20.00

Uherčice…21.30

Velké Němčice…23.00

 

25.12. Boží hod vánoční – Slavnost Narození Páně

Křepice…9.30

Uherčice…8.00

Velké Němčice…11.00

Po mši sváté následuje Te Deum a svátostné požehnání.

 

26.12. Svátek svatého Štěpána

Křepice…9.30

Uherčice…8.00

Velké Němčice…11.00

 

28.12. Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Křepice…9.30

Uherčice…8.00

Velké Němčice…11.00

Při bohoslužbách obnova manželských slibů.

 

1.1.2012 Slavnost Matky Boží Panny Marie

Křepice…9.30

Uherčice…8.00

Velké Němčice…11.00

Světový den modliteb za mír; při mši svaté si budeme vyprošovat požehnání pro celý rok. Po mši sváté následuje Te Deum a svátostné požehnání.

Další informace naleznete ve farním zpravodaji.

Comments are closed.