Bolívie

Restrikce vyhlášené vládou kvůli pandemii ochromily život země, odřízly od zbytku světa oblasti obývané domorodci, ale činnost drogových kartelů, stejně jako odlesňování spojené s těžební činností nerušeně pokračuje, dokonce intenzívněji než dříve - říká v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas otec Fabio Garbari. Otec Fabio působí v Bolívii již sedm let, je členem Panamazonské církevní sítě (REPAM) a patří mezi nemnohé z těch, kdo jsou ochotni promluvit nahlas o veřejným tajemstvích bolivijské reality. www.vaticannews.va

Comments are closed.