Boží hod

Na Boží hod vánoční 25. prosince jsou bohoslužby ve stejných časech jako v neděli: v Uherčicích v 8.00, v Křepicích v 9.30 a ve Velkých Němčicích v 11.00. Po každé bohoslužbě následuje Te Deum a svátostné požehnání.

Comments are closed.