Boží hod

Na Boží hod vánoční se konají bohoslužby v Uherčicích ráno v 8.00 a ve Velkých Němčicích v 11.00. Po bohoslužbách následuje Te Deum a svátostné požehnání.

Comments are closed.