Boží hod

Na Boží hod velikonoční začínají bohoslužby v Uherčicích v 8.00 a ve Velkých Němčicích v 11.00. Při bohoslužbách budou požehnány velikonoční pokrmy, na závěr Te Deum a svátostné požehnání.

Comments are closed.