ČBK

Hlavním bodem jednání plenárního zasedání byla volba nového vedení České biskupské konference:
Novým předsedou byl zvolen arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Jan Graubner. Arcibiskup Graubner působil jako předseda ČBK v letech 2000 - 2010 a místopředsedou ČBK byl poslední dvě volební období.
Za místopředsedu členové ČBK zvolili královéhradeckého biskupa Jana Vokála.
Novými členy stálé rady ČBK byli zvoleni litoměřický biskup Jan Baxant a ostravsko-opavský pomocný biskup Martin David.
Nové vedení ČBK se svých funkcí ujme k 1. květnu 2020.
Jednání bude pokračovat i odpoledne volbou nového obsazení komisí a rad a biskupové se budou věnovat ekonomickým záležitostem a podnětům vzešlých z komisí a pracovních skupin.

www.cirkev.cz

Comments are closed.