Cesta 121

Sdružení Cesta 121, pomáhající stárnoucím kněžím a kněžím v nouzi, si připomíná deset let od svého vzniku. Originální myšlenka pomoci kněžím v obtížných životních situacích se zrodila v Břevnovském klášteře. „V té době jsem jako šéfredaktor Katolického týdeníku hodně cestoval po farnostech a všímal si mnohých bolestí a křížů, které kněží na svých bedrech nosili. Pořád jsem si říkal, pane Bože, proč s tím něco neuděláš? Až mi jednoho dne došlo, že jsme možná my tím nástrojem, který má kněžím pomoci,“ vzpomíná ředitel Cesty 121 Antonín Randa. www.cirkev.cz

Comments are closed.