Charita Brno

Dne 27. června 2024 jmenoval diecézní biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul, jakožto zřizovatel Diecézní charity Brno, na dobu pěti let nového ředitele této instituce. Stal se jím Pavel Kolmačka a funkce se ujme od 1. září 2024. Pavel Kolmačka pracoval v Oblastní charitě Blansko od roku 2005 na různých pozicích a posledních šest let ji vedl jako její ředitel. www.dieceze.cz

Comments are closed.