Čína

Svatý stolec vydal pastorační směrnice ke státní registraci duchovenstva v Číně. Je to reakce na tamější státní zákon o náboženských vyznáních, podle něhož je duchovenstvo, tedy biskupové, kněží, řeholníci i řeholnice, nuceno podepisovat takzvanou občanskou registraci, která je podmínkou legálnosti jejich další duchovenské činnosti. Obsahem této registrace jsou však závazky, které přímo protiřečí náboženskému poslání, jako například přestat katechizovat děti a mládež. V několika čínských regionech již byla tato registrace po duchovenstvu požadována, někdy dokonce i fyzickým vyhrožováním. www.vaticannews.va

Comments are closed.