Čína

„Církev v Číně dnes hledí do budoucna s nadějí. Církev si přeje, aby čínští křesťané byli vskutku křesťany a aby byli dobrými občany. Jejich úkolem je šířit evangelium, ovšem bez proselytismu, a dosáhnout jednoty katolického společenství, jež je rozdělené. Modleme se, aby církev v Číně vytrvala ve věrnosti evangeliu a rostla v jednotě.“ - vybízí papež František v rámci evangelizačního úmyslu apoštolátu modlitby na tento měsíc. Organizátoři světové sítě modlitby s papežem připomínají, že od roku 1970 došlo v Číně k významnému růstu křesťanské komunity. V roce 2010 americký Pew institute uváděl, že v Číně žije 67 milionů křesťanů, tedy 5% populace. Podle posledních odhadů se k roku 2018 odhadovalo, že jejich počet vzrostl na 100 milionů (včetně nekatolíků, kteří početně značně převažují). www.vaticannews.va

Comments are closed.