Citát ze závěti

Přinášíme citát z duchovní závěti kardinála Joachima Meisnera, který zemřel 5. července a pochován byl v sobotu: Neprosím o milost, které se dostalo apoštolu Janovi, ani o odpuštění, kterým jsi prominul Petrovi, jen to, kterým jsi odpustil lotrovi na kříži, to si vyprošuji: „Ještě dnes budeš se mnou v ráji“ (Lk 23,43).

Comments are closed.