Dárek

Před dnešní generální audiencí převzal papež František loďku, nazvanou „Petrova bárka“, která věrně kopíruje, včetně osmimetrové délky, člun nalezený v roce 1986 na dně Genezaretského jezera. Reprodukce, umístěná před Aulou Pavla VI., byla ručně vyrobena technikou „prokládaného dřeva“ jihoitalskými lodními tesaři z iniciativy společnosti „Navigazione libera del Golfo“ rodiny Aponte ve spolupráci s Mezinárodním diplomatickým institutem. www.vaticannews.va

Comments are closed.