Děckanáda

Odjezd dětí i dospělých, kteří se přihlásili na Děckanádu do Hustopečí, je v sobotu 3. června v 8.20 z Křepic, 8.25 z Velkých Němčic a v 8.30 z Uherčic. Přihlášeno je z děkanátu téměř 200 dětí, z našich farností 35.

Comments are closed.