Den Brna 2017

Letošní oslavy Dne Brna zahajuje pontifikální bohoslužba v katedrále svatých Petra a Pavla v pátek 11. srpna 2017 v 19.00 hodin, které bude předseda brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle. Na začátku bohoslužby položí biskup Vojtěch Cikrle a primátor statutárního města Brna Petr Vokřál v katedrále sv. Petra a Pavla věnce k uctění hrdinných obránců města i všech padlých. Po jejich tematických proslovech bude mši předcházet ještě jeden duchovní úkon – průvod se světly. Každý z přítomných může před oltář přinést zapálenou svíčku jako symbol své modlitby. Může při tom děkovat za Boží věrnost a jeho obdarování, prosit za sílu k nesení křížů a bolestí svého života, prosit za naše město i za sebe navzájem, za vše, co si právě při této příležitosti přeje skrze Pannu Marii odevzdat do rukou milujícího Otce.

Comments are closed.