Dětská mše

Všechny srdečně zveme na první dětskou mši v tomto školním roce do Uherčic. Mše začíná v pondělí 3. září v 18.00. Při bohoslužbě budou dětem požehnány nové aktovky, bude představen také nový Hodňásek a Pozorňásek a děti budou seznámeny s novou celoroční soutěží. Přede mší svatou je příležitost ke svátosti smíření pro děti a mládež.

Comments are closed.