Diecézní setkání pro rozvedené

Místo konání: Katedrála sv. Petra a Pavla, Petrov, Brno (mše sv., adorace).     Biskupství brněnské, Petrov 2, sál v přízemí (přednášky)

Termín:             18. dubna 2015

Čas:                   9.00–16.00 hod.

Program:

9.00–9.45 hod. Mše svatá v katedrále sv. Petra a Pavla

celebruje Mons. Mgr. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze

10.00–10.15 hod. Zahájení a úvodní modlitba

10.15–11.15 hod. Svátost smíření a duchovní doprovázení

přednáší R. D. Mgr. Jindřich Kotvrda PsL, MTh, PD

Je-li člověk ochuzen o svátostné zdroje, může to znamenat šanci k objevení bohatství dalších zdrojů života s Bohem, které by jinak mohly zůstat nevyužity.

11.30–12.15 hod. Adorace

12.15–13.15 hod. Přestávka na oběd

13.15–14.45 hod.  Pocit viny v manželství a po rozvodu

přednáší Mgr. Andrea Múdra, rodinná poradkyně

Pravdivý pohled na naši partnerskou roli a podíl na neúspěšném vztahu. Partner, který v nás umí vyvolat pocit viny. Jak nezatěžovat život po rozvodu vinami z minulosti.

14.45–15.30 hod.  Pravý a falešný pocit viny

přednáší R. D. Mgr. Jindřich Kotvrda PsL, MTh, PD

Na cestě povolání k rozvinutí svého křestního potenciálu se potýkáme se svou vinou. Křesťanství je postaveno na jejím odpuštění. Je třeba rozlišit vinu skutečnou a zakoušenou. Žít drcen svojí vinou brání rozletu a tedy také budování Božího království.

15.45–16.00 hod. Požehnání na cestu
Dopoledne možnost individuálního rozhovoru s S. M. Mgr. at Mgr. Dominikou Hana Kubíkovou, OP – advokátkou Diecézního církevního soudu v Brně.

Na setkání se není nutno přihlašovat.

Bližší informace: Mgr. Markéta Klímová, e-mail: marketa.klimova@crsp.cz, www.crsp.cz

tel.: 542 217 464 (recepce) nebo 736 608 607

Comments are closed.