Duchovní obnova pro ženy

„V mých očích jsi drahá a vzácná“ (srov. Iz 43,4) je mottem duchovní obnovy pro ženy, kterou povede sestra Veronika Barátová, členka Komunity Blahoslavenství, v sobotu 12. prosince 2015 od 8:30 do 16:30 v sále Filharmonie Brno (Besední dům). Na programu je modlitba chval, přednášky, adorace a mše svatá. Současně bude příležitost ke svátosti smíření, duchovnímu rozhovoru s knězem či k zakoupení křesťanské literatury. Cena 99 Kč. Přihlášky a informace na tel. 702 127 908, e-mail: <info@duchovniobnova.cz>.

Comments are closed.