Duns Scotus

Ačkoli dogma o Neposkvrněném početí Panny Marie bylo vyhlášeno teprve v roce 1854, už dlouhá staletí předtím bylo živým tématem teologických debat. Jedním z nejvýznamnějších obhájců této pravdy byl Jan Duns Scotus, skotský františkán, teolog a filosof, jeden z představitelů pozdní scholastiky. Vzdělaný řeholník Jan Duns Scotus (1266 – 1308), jenž je kvůli své teologické preciznosti nazýván též doctor subtilis, byl blahořečený Janem Pavlem II. v roce 1993. TV Noe, neděle 6. prosince ve 21.20.

Comments are closed.