Dušičkové pobožnosti

V neděli 8.11. proběhnou v našich farnostech dušičkové pobožnosti. V Křepicích hned po mši svaté, která začíná v 9.30. V Uherčicích začíná pobožnost odpoledne ve 14.00 litaniemi a požehnáním. Potom následuje průvod na hřbitov a žehnání hrobů. Ve Velkých Němčicích je začátek pobožnosti v 15.00 v kostele s následným průvodem na hřbitov a krátkou pobožností s žehnáním hrobů.

Comments are closed.