Exorcismus

Mezinárodní asociace exorcistů publikovala v padovském nakladelství Edizioni Messaggero “Směrnice pro službu exorcismu ve světle jeho aktuálního obřadu”. Kniha, původně zamýšlená pouze pro úzký okruh kněží, kteří jsou v církvi pověřeni touto službou, se tak stává příležitostí pro všechny zájemce, aby si utřídili znalosti o této svátostině, leckdy opředené senzacechtivými či hororovými historkami, byť je předně určena “vykonavatelům služby exorcismu a těm, kteří se na ni připravují”. www.vaticannews.va

Comments are closed.