Francie

Navzdory mínění naprosté většiny společnosti Macronova administrativa připravuje legislativní změny vycházející vstříc lobby LGBT. Národní shromáždění bude v září hlasovat o zákonu ve prospěch oplodnění „in vitro“ bez otce, určeného pro lesbické páry. A jak slibuje ministr spravedlnosti, v nových rodných listech se má objevit rubrika: matka 1 a matka 2. Harmonogram pro schválení nových zákonů už je připraven. Po hlasování v Národním shromáždění 24. září bude v lednu příštího roku předložen senátu, aby jej záhy nato mohl potvrdit prezident Macron. Zajímavé je však především to, že plánované změny nemají podporu ve společnosti. Podle únorových průzkumů tyto normy neschvaluje 82% Francouzů. www.vaticannews.va

Comments are closed.