Francie

Francouzští biskupové protestují proti vládnímu rozhodnutí o naprostém zákazu liturgií s účastí věřících, která vešla v platnost tento týden. Nazývají je nepřiměřeným krokem. Vedení episkopátu podalo v této věci odvolání ke Státní radě, která se ve francouzském právním řádu vyjadřuje ke všem návrhům vládních zákonů a dekretů. www.vaticannews.va

Comments are closed.