Františkovo poselství

Před 31. setkáním mládeže v polském Krakově napsal papež František poselství. Část tohoto poselství uvádíme:

Drazí mladí z různých částí Evropy, Afriky, Ameriky, Asie a Oceánie! Žehnám také vašim zemím, vašim přáním a vašemu putování do Krakova, aby bylo poutí víry a bratrství. Pán Ježíš ať vám udělí milost, abyste zakusili Jeho slova: »Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství« (Mt 5,7).
Velice se s vámi toužím setkat, aby svět dostal nové znamení harmonie: mozaiku různých tváří mnoha ras, jazyků, národů a kultur, avšak sjednocených ve jménu Ježíše - Tváře Milosrdenství. (podle církev.cz)

Comments are closed.