Haiti

Na svobodě je již všech deset členů skupiny katolíků, kteří byli uneseni na Haiti 11. dubna, když cestovali do farnosti nedaleko hlavního města Port-au-Prince na slavnost uvedení nového faráře do služby. Ve skupině pěti kněží, dvou řeholnic a tří laiků byli i dva francouzští občané. www.cirkev.cz

Comments are closed.