Hodová mše

Hodová mše svatá v Uherčicích začíná v sobotu 26. června v 17.00 a bude obětována jako tradičně za stárky. Po mši svaté zazpíváme Te Deum a vyprosíme si požehnání.

Comments are closed.