Hodová mše

Při příležitosti hodů v Uherčicích všechny srdečně zveme na hodovou mši svatou do kostela sv. Jana Křtitele. Mše svatá začíná v sobotu 24. června v 17.00 a bude obětována za stárky. Po mši svaté Te Deum a svátostné požehnání.

Comments are closed.