Hodová mše

Všechny srdečně zveme na hodovou mši svatou do Velkých Němčic, která začíná v sobotu 12. srpna v 17.00. Po mši svaté Te Deum a svátostné požehnání. Potom před kostelem rozdávání požehnaných klásků a chleba.

Comments are closed.